درباره ما

    مجموعه فرهنگی آموزشی میزان از سال 1376 با راه اندازی مدارس میزان شروع به کار کرد. مأموریت این مجموعه عبارت است از: «تعلیم و تربیت دانش آموزان براساس نگرش شیعی فرهنگ ایرانی با تأکید بر رشد همه جانبه و جامع متربیان در زمینه‌های دینی، علمی، مهارتی و اجتماعی و سیاسی» و ارزش‌های آن: «تعبّد نسبت به اوامر الهی، صداقت و نظم و انضباط در کار، پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی؛ از جمله فرهنگ ولایت فقیه، جهاد و شهادت، تقویت هویّت ملی و عمل به تعهدات، حفظ کرامت انسانی، قانونمندی، آزاد اندیشی، نواندیشی، پویایی و کارگروهی» می باشد.

حسن صادقی

کارگروه تخصصی میزان

026-32801712