موزه جانورشناسي دانشكده پرديس كشاورزي دانشگاه تهران

جشن يلدا ۱۳۹۵ در دبستان میزان کرج

گزارش دوره کارگاه آموزشی تربیت مربی دبستان میزان کرج

۲۹ مهر ماه لغایت ۱ آبان ماه ۱۳۹۵

مراسم دهه محرم سال ۱۳۹۵ در دبستان میزان

با سلامي گرم.. “امروز سوم مهر ۱۳۹۵ دبستان ميزان كرج تحويل نوآموزان شد!”