۱۴/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 12 تاریخ 1395/04/16

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۲ تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۶

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۲ تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۶ پرونده درآمدی بر بازی های رایانه ای تکنیک های انتقال پیام در رسانه ها اینفوگرافیک روند توسعه […]
۱۴/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 11 تاریخ 1395/04/09

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۱ تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۱ تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹   اینفوگرافیک شبکه های ضد اجتماعی پنج سوال کلیدی سواد رسانه ای دومین کارگاه تابستانی سواد رسانه […]
۱۳/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 10 تاریخ 1395/04/02

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۰ تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۰ تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲   سواد رسانه ای و کنترل دهکده جهانی سواد رسانه ای از ضروریات زندگی اجتماعی امروز سواد […]
۱۳/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 9 تاریخ 1395/03/26

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۹ تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۶

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۹ تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۶   آثار رسانه در خانواده مصرف درست رژیم رسانه ای انقلاب اجتماعی در شبکه های اجتماعی موبایل […]