۱۳/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 8 تاریخ 1395/03/19

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۸ تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۸ تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹   توانایی های حاصل از سواد رسانه ای چشم در چشم مخاطب خطرات فضای مجازی بدون سواد […]
۱۳/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 7 تاریخ 1395/03/12

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۷ تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۷ تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲   اینفوگرافیک تاثیرات منفی سواد رسانه ای اهمیت و چیستی سواد رسانه ای کتاب رویکرد هایی به […]
۱۲/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 6 تاریخ 1395/03/05

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۶ تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۶ تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۵   واکاوی مفهوم سواد رسانه ای چرا سواد رسانه ای لازم است بی اخلاقی در فضای مجازی […]
۱۲/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 5 تاریخ 1395/02/29

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۵ تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۵ تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹   سواد رسانه ای و ضرورت آموزش و تحقق آن در ایران جایگاه رنگ ها در تولید […]