۱۹/۱۱/۱۳۹۵
نقش بازی در تعلیم و تربیت کودکان

نقش بازی در تعلیم و تربیت کودکان

بازی و کودک نقش بازی در تعلیم و تربیت کودکان   بازی کودکان در حکم آینه ای است که روحیات، استعدادها و زمینه های روانی کودک […]
۱۹/۱۱/۱۳۹۵
مراسم معرفی روش میزان

مراسم معرفی روش میزان

مراسم معرفی روش میزان در حضور جمعی از اساتید دانشگاه در حوزه تعلیم و تربیت کل کشور باسمه تعالی استادان ارجمند و بزرگوار در راستای نوآوری […]
۲۷/۱۰/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 34 تاریخ 1395/10/15

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۳۴ تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۳۴ تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵   چهارمین دوره تربیت مربی کودکان، فضای مجازی را یکی از اعضای خانواده می دانند کتاب «خانواده، […]
۲۷/۱۰/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 33 تاریخ 1395/10/08

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۳۳ تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۳۳ تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸   تاثیر فضای مجازی بر فرهنگ مشترک میان اعضای خانواده «کانال» شناسی در تلگرام انتشار کتاب «بازی‌آگاهی» […]