۲۷/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 28 تاریخ 1395/08/12

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۸ تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۸ تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲   اولین همایش «سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی» به ایستگاه پایانی رسید. تکنولوژی هراسی بر ذهنیت […]
۲۵/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 27 تاریخ 1395/08/05

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۷ تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۵

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۷ تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۵   ما همه چند کاره ایم اینفوگرافیک راه کارهایی برای امنیت در شبکه های اجتماعی سواد رسانه […]
۲۳/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 26 تاریخ 1395/07/28

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۶ تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۶ تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸   پرنفوذترین نرم افزار خبری فارسی نحوه تاثیر سواد رسانه ای بر قابلیت انسانی اینفوگرافیک چگونه هک […]
۲۲/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 25 تاریخ 1395/07/14

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۵ تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۵ تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴   فرصت ها و تهدید های هویت مجازی نظریه استحکام چه می گوید اینفوگرافیک استفاده آگاهانه از […]