۲۱/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 24 تاریخ 1395/07/07

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۴ تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۴ تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷   تجربه خروس جنگی، نقد و برسی نتیجه الگوسازی اشتباه در شبکه های اجتماعی چیست آیینه رسانه […]
۲۱/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 22 تاریخ 1395/06/24

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۳ تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۳ تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱   چگونه در فضای مجازی رژیم بگیریم!؟ امر و نهی به کودک جواب نمیدهد آشنایی با نخستین […]
۲۱/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 22 تاریخ 1395/06/24

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۲ تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۲ تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴   آغاز اولین کاردوی جبهه مقاومت سایبری دانش آموزی تبیین الگوی آموزش سواد رسانه ای در آموزش […]
۱۹/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 21 تاریخ 1395/06/17

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۱ تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۱ تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷   تجربه موفق اولین کاردوی تخصصی سواد رسانه ای ایران بر کدام پله از سواد رسانه ای […]