۱۹/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 20 تاریخ 1395/06/10

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۰ تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۰

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۰ تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۰   سواد رسانه ای به زبان ساده سواد رسانه ای و آموزش والدین مخاطب و کاربر منفعل […]
۱۹/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 19 تاریخ 1395/06/03

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۹ تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۳

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۹ تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۳   ایستگاه پایانی سواد رسانه ای اولین کاردوی تخصصی سواد رسانه ای دروغ پردازان اینترنتی سواد رسانه […]
۱۶/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 18 تاریخ 1395/05/27

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۸ تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۸ تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷   رونمایی از اولین درسنامه سواد رسانه ای بر مبنای آموزش شلکه ای سواد رسانه ای لازمه […]
۱۵/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 17 تاریخ 1395/05/20

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۷ تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۷ تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ کارگاه های جدید سواد رسانه ای مبتنی بر آموزش شبکه ای رسانه آمپول نیست نگرانی ایرانی ها […]