۱۵/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 16 تاریخ 1395/05/06

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۶ تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۶ تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ تاثیر فضای مجازی بر خانواده افزایش سواد رسانه ای برای کاربران فضای مجازی واجب است شماره نخست […]
۱۵/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 15 تاریخ 1395/05/06

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۵ تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۵ تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶   ثبت نام دومین دوره تربیت مربی نقش سواد رسانه ای کاربران در پذیرش و مدیریت بازی […]
۱۴/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 14 تاریخ 1395/04/30

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۴ تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۴ تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰   «بازی های رایانه ای» تمرینی برای خشونت رونمایی از پوستر همایش سواد رسانه ای و مسئولیت […]
۱۴/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 13 تاریخ 1395/04/23

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۳ تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۳ تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ ماهواره یک واقعیت است نشست به سوی هم افزایی ایرانی ها روزی چند ساعت تلویزیون تماشا می […]