۰۷/۰۵/۱۳۹۶
sticker

اسامی پذیرفته شدگان مصاحبه مورخه ۴ مردادماه ۹۶- دبستان میزان (دخترانه-پسرانه)

بسمه تعالی ضمن تشکر از والدین بزرگواری که دبستان میزان کرج را برای تحصیل فرزند دلبندشان انتخاب کرده اند. از این که به علّت محدودیّت در […]
۱۷/۰۴/۱۳۹۶
sticker

اسامی پذیرفته شدگان مصاحبه مورخه ۱۳ تیرماه ۹۶- دبستان میزان

بسمه تعالی ضمن تقدیر و تشکر از والدین بزرگواری که دبستان میزان را برای تحصیل فرزند دلبندشان انتخاب کرده اند. از این که به علّت محدودیّت […]
۱۴/۰۴/۱۳۹۶
sticker

اسامی پذیرفته شدگان مصاحبه مورخه ۱۱ تیرماه ۹۶- دبستان دخترانه میزان کرج

بسمه تعالی ضمن تقدیر و تشکر از والدین بزرگواری که دبستان دخترانه میزان کرج را برای تحصیل فرزند دلبندشان انتخاب کرده اند. از این که به […]
۰۹/۰۳/۱۳۹۶
sticker

اسامی پذیرفته شدگان مصاحبه مورخه ۸ خرداد ۹۶- دبستان میزان کرج

بسمه تعالی ضمن تقدیر و تشکر از والدین بزرگواری که دبستان میزان در شهر کرج را برای تحصیل فرزند دلبندشان انتخاب کرده اند. از این که […]