۱۹/۱۱/۱۳۹۵
نقش بازی در تعلیم و تربیت کودکان

نقش بازی در تعلیم و تربیت کودکان

بازی و کودک نقش بازی در تعلیم و تربیت کودکان   بازی کودکان در حکم آینه ای است که روحیات، استعدادها و زمینه های روانی کودک […]
۰۸/۰۷/۱۳۹۵
زنگ بازي در حياط مدرسه

زنگ بازي در حياط مدرسه

زنگ بازي در حياط مدرسه دستاي رنگين دانش آموزان عزيزمان در ديوار حياط مدرسه، به نماد دوستي و نشاط و شادابي.
۰۸/۰۷/۱۳۹۵
بازی نشانه گیری با بطری

بازی نشانه گیری با بطری

بازی نشانه گیری با بطری دراین بازی چندین بطری به عنوان نشانه با فاصله های متغیر و ارزش امتیازی متفاوت روی سطحی چیده می شوند.یک بطری […]