۰۶/۰۱/۱۳۹۶
مدل کلاس های درس متمرکز بر تاب آوری

مدل کلاس های درس متمرکز بر تاب آوری

مدل کلاس های درس متمرکز بر تاب آوری برگرفته از کتاب “نوآوری در یادگیری برای همه- افزایش تاب­آوری تحصیلی در کلاس درس (راهنمای رشد مهارت­های شناختی […]
۱۴/۱۲/۱۳۹۵
تاب آوری با باورها آغاز می‌شود

چرا آگاهی معلّمان از تاب‌آوری اهمیت دارد؟

چرا آگاهی معلّمان از تاب‌آوری اهمیت دارد؟   برگرفته از کتاب : تاب آوری با باورها آغاز می‌شود (تکیه بر نقاط قوّت دانش  آموزان برای موفقیت […]
۲۵/۱۱/۱۳۹۵
تقویت حافظه ی شنیداری کودکان

تقویت حافظه ی شنیداری کودکان

راه های تقویت حافظه ی شنیداری کودکان حافظه شنیداری : تمرینهای زیر برای تقویت حافظه شنیداری بسیارمفید می باشد: سه کلمه برای کودک بیان کنید و […]
۱۹/۱۱/۱۳۹۵
نقش بازی در تعلیم و تربیت کودکان

نقش بازی در تعلیم و تربیت کودکان

بازی و کودک نقش بازی در تعلیم و تربیت کودکان   بازی کودکان در حکم آینه ای است که روحیات، استعدادها و زمینه های روانی کودک […]