۲۳/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 26 تاریخ 1395/07/28

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۶ تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۶ تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸   پرنفوذترین نرم افزار خبری فارسی نحوه تاثیر سواد رسانه ای بر قابلیت انسانی اینفوگرافیک چگونه هک […]
۲۲/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 25 تاریخ 1395/07/14

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۵ تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۵ تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴   فرصت ها و تهدید های هویت مجازی نظریه استحکام چه می گوید اینفوگرافیک استفاده آگاهانه از […]
۲۱/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 24 تاریخ 1395/07/07

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۴ تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۴ تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷   تجربه خروس جنگی، نقد و برسی نتیجه الگوسازی اشتباه در شبکه های اجتماعی چیست آیینه رسانه […]
۲۱/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 22 تاریخ 1395/06/24

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۳ تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۳ تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱   چگونه در فضای مجازی رژیم بگیریم!؟ امر و نهی به کودک جواب نمیدهد آشنایی با نخستین […]