۲۱/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 22 تاریخ 1395/06/24

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۲ تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۲ تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴   آغاز اولین کاردوی جبهه مقاومت سایبری دانش آموزی تبیین الگوی آموزش سواد رسانه ای در آموزش […]
۱۹/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 21 تاریخ 1395/06/17

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۱ تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۱ تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷   تجربه موفق اولین کاردوی تخصصی سواد رسانه ای ایران بر کدام پله از سواد رسانه ای […]
۱۹/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 20 تاریخ 1395/06/10

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۰ تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۰

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۰ تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۰   سواد رسانه ای به زبان ساده سواد رسانه ای و آموزش والدین مخاطب و کاربر منفعل […]
۱۹/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 19 تاریخ 1395/06/03

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۹ تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۳

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۹ تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۳   ایستگاه پایانی سواد رسانه ای اولین کاردوی تخصصی سواد رسانه ای دروغ پردازان اینترنتی سواد رسانه […]