۱۶/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 18 تاریخ 1395/05/27

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۸ تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۸ تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷   رونمایی از اولین درسنامه سواد رسانه ای بر مبنای آموزش شلکه ای سواد رسانه ای لازمه […]
۱۵/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 17 تاریخ 1395/05/20

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۷ تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۷ تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ کارگاه های جدید سواد رسانه ای مبتنی بر آموزش شبکه ای رسانه آمپول نیست نگرانی ایرانی ها […]
۱۵/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 16 تاریخ 1395/05/06

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۶ تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۶ تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ تاثیر فضای مجازی بر خانواده افزایش سواد رسانه ای برای کاربران فضای مجازی واجب است شماره نخست […]
۱۵/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 15 تاریخ 1395/05/06

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۵ تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۵ تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶   ثبت نام دومین دوره تربیت مربی نقش سواد رسانه ای کاربران در پذیرش و مدیریت بازی […]