۱۳/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 10 تاریخ 1395/04/02

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۰ تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۰ تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲   سواد رسانه ای و کنترل دهکده جهانی سواد رسانه ای از ضروریات زندگی اجتماعی امروز سواد […]
۱۳/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 9 تاریخ 1395/03/26

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۹ تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۶

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۹ تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۶   آثار رسانه در خانواده مصرف درست رژیم رسانه ای انقلاب اجتماعی در شبکه های اجتماعی موبایل […]
۱۳/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 8 تاریخ 1395/03/19

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۸ تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۸ تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹   توانایی های حاصل از سواد رسانه ای چشم در چشم مخاطب خطرات فضای مجازی بدون سواد […]
۱۳/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 7 تاریخ 1395/03/12

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۷ تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۷ تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲   اینفوگرافیک تاثیرات منفی سواد رسانه ای اهمیت و چیستی سواد رسانه ای کتاب رویکرد هایی به […]