۱۲/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 6 تاریخ 1395/03/05

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۶ تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۶ تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۵   واکاوی مفهوم سواد رسانه ای چرا سواد رسانه ای لازم است بی اخلاقی در فضای مجازی […]
۱۲/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 5 تاریخ 1395/02/29

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۵ تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۵ تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹   سواد رسانه ای و ضرورت آموزش و تحقق آن در ایران جایگاه رنگ ها در تولید […]
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 4 تاریخ 1395/02/22

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۴ تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۲

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۴ تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۲   سواد رسانه ای، نیاز دیروز، ضرورت امروز درباره علاقه ما به برند سیب گاز زده انتشار […]
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 3 تاریخ 1395/02/08

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۳ تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۳ تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵   برکزاری ماهانه جشنواره مردمی سواد رسانه ای و مسئولیت  اجتماعی دیوار برجام، سوژه کارگاه ابتکاری سواد […]