۲۸/۰۷/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 2 تاریخ 1395/02/08

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲ تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲ تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸   سیاست های بازدارنده محتوای رسانه ها، سواد رسانه ای را نغض میکنم مردم باید رژیم رسانه […]
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 1 تاریخ 1395/02/01

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱ تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱ تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱   تاکید وزیر ارشاد بر بالا بردن سواد رسانه ای سواد رسانه ای در دروس دبیرستان انتشار […]