۲۷/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 28 تاریخ 1395/08/12

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۸ تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۸ تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲   اولین همایش «سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی» به ایستگاه پایانی رسید. تکنولوژی هراسی بر ذهنیت […]