۲۷/۱۰/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 34 تاریخ 1395/10/15

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۳۴ تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۳۴ تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵   چهارمین دوره تربیت مربی کودکان، فضای مجازی را یکی از اعضای خانواده می دانند کتاب «خانواده، […]
۲۷/۱۰/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 31 تاریخ 1395/09/17

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۳۱ تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۳۱ تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷   نگاهی به نظریه وابستگی مخاطبان، چرا به رسانه وابسته می شویم؟ چگونه از اعتیاد به فضای […]