۲۷/۱۰/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 31 تاریخ 1395/09/17

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۳۱ تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۳۱ تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷   نگاهی به نظریه وابستگی مخاطبان، چرا به رسانه وابسته می شویم؟ چگونه از اعتیاد به فضای […]
۲۵/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 27 تاریخ 1395/08/05

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۷ تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۵

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۷ تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۵   ما همه چند کاره ایم اینفوگرافیک راه کارهایی برای امنیت در شبکه های اجتماعی سواد رسانه […]
۲۱/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 22 تاریخ 1395/06/24

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۳ تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۳ تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱   چگونه در فضای مجازی رژیم بگیریم!؟ امر و نهی به کودک جواب نمیدهد آشنایی با نخستین […]
۲۱/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 22 تاریخ 1395/06/24

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۲ تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۲ تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴   آغاز اولین کاردوی جبهه مقاومت سایبری دانش آموزی تبیین الگوی آموزش سواد رسانه ای در آموزش […]