۰۱/۱۰/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 28 تاریخ 1395/08/12

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۹ تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۹ تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲   همه چیز درباره اینترنت اشیاء کتاب مدیریت موبایل در خانواده کارگاه افزایش سواد رسانه ای والدین […]
۲۷/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 28 تاریخ 1395/08/12

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۸ تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۸ تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲   اولین همایش «سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی» به ایستگاه پایانی رسید. تکنولوژی هراسی بر ذهنیت […]
۱۳/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 7 تاریخ 1395/03/12

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۷ تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۷ تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲   اینفوگرافیک تاثیرات منفی سواد رسانه ای اهمیت و چیستی سواد رسانه ای کتاب رویکرد هایی به […]