۲۷/۱۰/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 34 تاریخ 1395/10/15

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۳۴ تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۳۴ تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵   چهارمین دوره تربیت مربی کودکان، فضای مجازی را یکی از اعضای خانواده می دانند کتاب «خانواده، […]
۲۷/۱۰/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 33 تاریخ 1395/10/08

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۳۳ تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۳۳ تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸   تاثیر فضای مجازی بر فرهنگ مشترک میان اعضای خانواده «کانال» شناسی در تلگرام انتشار کتاب «بازی‌آگاهی» […]
۲۷/۱۰/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 32 تاریخ 1395/09/24

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۳۲ تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۳۲ تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴   برگزاری کارگاه سواد رسانه‌ای در کانون مدارس اسلامی غرب تهران نخستین نشست «کافه سواد رسانه‌ای» برگزار […]
۲۷/۱۰/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 31 تاریخ 1395/09/17

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۳۱ تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۳۱ تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷   نگاهی به نظریه وابستگی مخاطبان، چرا به رسانه وابسته می شویم؟ چگونه از اعتیاد به فضای […]