۲۷/۱۰/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 32 تاریخ 1395/09/24

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۳۲ تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۳۲ تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴   برگزاری کارگاه سواد رسانه‌ای در کانون مدارس اسلامی غرب تهران نخستین نشست «کافه سواد رسانه‌ای» برگزار […]