۰۱/۱۰/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 28 تاریخ 1395/08/12

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۹ تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۲۹ تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲   همه چیز درباره اینترنت اشیاء کتاب مدیریت موبایل در خانواده کارگاه افزایش سواد رسانه ای والدین […]
۱۶/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 18 تاریخ 1395/05/27

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۸ تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۸ تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷   رونمایی از اولین درسنامه سواد رسانه ای بر مبنای آموزش شلکه ای سواد رسانه ای لازمه […]
۱۳/۰۹/۱۳۹۵
هفته نامه سواد رسانه ای شماره 10 تاریخ 1395/04/02

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۰ تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲

هفته نامه سواد رسانه ای شماره ۱۰ تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲   سواد رسانه ای و کنترل دهکده جهانی سواد رسانه ای از ضروریات زندگی اجتماعی امروز سواد […]
۲۴/۰۶/۱۳۹۵
روانشناسی مدرسه

روان شناسی مدرسه

روان شناسی مدرسه (راهنمای کار در مدرسه) مقدمه مترجم مزیت نخست این کتاب، فراهم ­سازی ایده ه­ای عالی، ساختارمند و اقناع کننده برای کار در مدرسه […]