لواشک خانگی

تجربه شیرین درست کردن لواشک


۰۵ شهریور ۱۳۹۷ / ۱۶:۰۱:۰۷
۲۱
۰

درست کردن لواشک توسط خود متربیان در مدرسه 

تجربه شیرین درست کردن لواشک 

بچه ها با آوردن وسایل اولیه شروع به درست کردن لواشک به کمک مربیان خود کردن و تمام مراحل تهیه لواشک را تجربه کردن . 

اوردن میوه الو و سیب 

پخت و حالت کمپوت کردن میوه ها 

جداکردن هسته های میوه ها 

وصاف کردن میوه ها 

ودر آخر پهن کردن در سینی و گذاشتن در آفتاب 

هدف : اصل کار گروهی 

اصل یادگیری مبتنی برتلاش 

اصل رسالت آموختن مهارت زندگی 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.