بخش رویدادهای مدرسه

تصاویر منتخب کاربران


همه با هم دعای سفره خوندیم!

مامانامون کلی خوشحال شدن

برای مامانا سرود خوندیم و بهشون تبریک گفتیم

برای مامانا نهار درست کردیم،خوشمزه!

از خانم برای خرید وسایل هدیه مون کمک گرفتیم