۵۱۸۷
۱۰۷

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۹ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۹ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۴۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننموده‌ام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

نقد انیمیشن باب اسفنجی
2018 سال عجایب
پرچم ایران
سال نو  مبارک
ادامه ی مطلب (چند تا عکس فوتبالی خنده دار)
دوستی مسی و رونالدو
یک فوتبالیست کامل باید مثل اینا باشد
چند تا عکس فوتبالی خنده دار
حدس بازیکن(تقلب از نوری)
سوال فوتبالی 12
⏮فعالیت منزل هفته نوزدهم⏭
نمونه تفکر هفته ۱۵
آدم برفی
نیماردر رئال مادرید
برف شدید
نمونه تفکر هفته ۱۴
درباره ی مارکو آسنسیو
معما (تقلب از علیرضا حبیبی)
کدوم بازیکن خارجی رو دوست دارید
فوتبال در مدرسه

...