۸۹۵۶
۲۹۷

۰ کتاب خوانده‌ام

۴۲ محتوا

۲۶ دیدگاه

۰ فیلم

۲۲۱ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

ساعت آموزشی
آمادگی ذهنی
تابستان با طعم دوخت و دوز
پرورش خلاقیت
ورزشی مفرح
ترکیب کلاژ و نقاشی
دوخت شلوار
به پایان آمد این دفتر........
روزهای پایانی سال تحصیلی ۹۷-۹۶
بازی دقت و تمرکز
تبلیغات پژوهش
تشویق به کتاب خوانی توسط خود متربیان

...