Episode ۱

اصل یادگیری اکتشافی- دبستان رافعه


۲۳ آبان ۱۳۹۸ / ۱۷:۰۱:۵۳
۵۹۹

Episode ۱: یادگیری اکتشافی (ویدئو را تماشا کنید)

یکی از اصول 11 گانه روش میزان، یادگیری اکتشافی هدایت شده می باشد.  اطلاعات بیشتر:  سایت هدایت میزان البرز و سایت میزان مراجعه فرمایید.


چندرسانه‌ای :

Download Video: MP4برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.