آموزش

انسان دوازده ساله با امید فعالانه در مسیر انتخاب

با امید در مسیر انتخاب


خلاصه :

با امید در مسیر انتخاب انسان دوازده ساله با امید فعالانه در مسیر انتخاب    

در قدم های آغازین ورود به دوره ی نوجوانی ، متربیان برای حضور در مسیرها و موقعیت های آینده ساز قرار دارند که برای آمادگی در این مرحله با سال ها حضور خود در مدرسه میزان در چالش هاس مختلف  تجربه اندوخته اند تا به اندازه استعداد و تلاش خود مهارت های زندگی را کسب کنند. ،. اکتشاف در تمام قدم های خود را تجربه کنند و در مسیر کشف خود پیش بروند .

جاری بودن امید در تمام انتخاب ها و تصمیم های خود در روند رشد از نیاز های ضروری متربیان می باشد. اگر در این مرحله جریان امید در زندگی را در خود نیابند در مسیر انتخاب های سرنوشت ساز، دچار ضعف در عزت نفس و سپس در مسیر انتخاب های پوچ قرار می گیرند.

در این دوره برای قرار گرفتن در مسیر انتخاب های ارزشمند بستری از تجربه های انتخاب های آزادانه را در موقعیت های مختلف زندگی میطلبد.محیطی عاری از دستور های مستقیم جهت رسیدن به رفتار های آگاهانه متربیان در تمام تصمیم های خود از ضروریات این مرحله است.. به طور مثال اگر می خواهیم متربیان انتخاب های صحیحی داشته باشند باید به جای گفتن مستقیم  این جمله که «این انتخاب صحیح است» با جملات پرسشی مانند «به چه علتی این انتخاب را ترجیح دادی » آن ها را با آگاهی به مهارت اولویت سنجی در انتخاب راهنمایی کنیم..

امید فعالانه ، مهارت اولویت سنجی ، توانایی انتخاب و تصمیم صحیح نیازمند محیطی است که حضور فعالانه متربیان در تمام مراحل زندگی را فراهم آورد .

در این گزارش دقایقی از زندگی در دنیای 12 ساله ها رامشاهده می کنید ...

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران