رویدادهای مدرسه

انتخاب نماینده

نحوه‌ی انتخاب نماینده‌ی مربی در کلاس پنجم


خلاصه :

انتخاب نمایندگان کلاس پنجم

 هر فصلی نمایندگانی در کلاس انتخاب می شوند که برای پیشبرد بهتر کلاس همراه مربیان ایفای نقش می کنند.

به همین منظور در ابتدای هر فصل تعدادی از متربیان که خود را توانمند در این زمینه می دانند ثبت نام می کنند و بعد از تائید مربیان می توانند در انتخابات شرکت کنند و برنامه های خود را برای هم کلاسی های خود بیان کنند و متربیان با توجه به شناختی که از دوستان و برنامه های آنها پیدا کردند در رای گیری شرکت می کنند و به فرد مورد نظر خود رای می دهند.

و پس از پایان رای گیری و شمارش آراء دو نفر به عنوان نماینده ی فصل انتخاب می شود

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران