رویدادهای مدرسه

روزت مبارک مادرم

مادر واژه مهربانی


خلاصه :

من با مادرم به مهربانی رفتار می کنم و او را دوست می دارم روزت مبارک بهترینم

در ابتدای روز متربیان صحبت هایی در این رابطه انجام دادند و به این فکر افتادند که برای مادرشان هدیه هایی را

درست کنند و زحمات مادرها را تا حدودی با این هدیه ها جواب بدهند

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران