در این هفته چه گذشت...

یخ در بهشت


۰۷ آذر ۱۳۹۹ / ۱۲:۰۱:۱۹
۹۳


در این هفته چه گذشت...

در هفته‌ای که گذشت آقا پسر های کلاس سومی در یک فعالیت تلفیقی به بررسی هم زمان مبحث واحد جرم از درس ریاضی و مفهوم جرم از درس علوم پرداختند که خود مقدمه ای برای درس اندازه گیری مواد بود.
هم چنین آزمایشی برای آمادگی ذهن برای مطالعه‌ی حالت های مختلف مواد انجام شد و  سپس متربیان به مطالعه درس و ارائه آن در قالب یک فایل صوتی پرداختند.

برای اتمام مبحث مواد غذایی یک فعالیت عملی برای آخر هفته در نظر گرفته شد.

برچسب‌های این مطلب:

علوم ریاضی حالت موادبرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.