آنچه در آبان ماه پایه دوم گذشت...


۰۸ آذر ۱۳۹۹ / ۱۶:۱۸:۲۱
۲۳۷


آنچه در آبان ماه پایه دوم مدرسه میزبان اندیشه گذشت...

باسمه تعالی

ماه آبان نیز با تمام فراز و فرودش به پایان رسید و آنچه در خاطراتمان می ماند، همان خنده های از ته دل و خوشی های در کنار هم بودن است؛ گرچه رنج و محنت راهمان فراوان است، "امید" و پیگیری اهدافمان، همان روح تازه ای است که در کالبدهای خسته و رنجورمان گاه گاه دمیده می شود.

حسرت هایمان پرشمار است؛ دوری درد مشترک همه ی ماست.

اندوه مان نیز شاید؛ فقدان و حوادث دلخراش اطرافمان و شاید خودمان...

اما اکنون و اینجا...

داشته ها و بودن ها...

شادی ها و دلخوشی ها...

خانواده و آینده و حال فرزندانمان؛ همه و همه دلایل روشن زنده بودن ، زنده ماندن و جنگیدن است؛ معناهایی که به قدرکافی، ما را بر ای ادامه ی مسیر کفایت می کند؛ پس بیایید باهم مهربان باشیم و برای یکدیگر دعا کنیم...

یاعلی 


چندرسانه‌ای :برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.