🚦 بازی چراغ راهنمایی و رانندگی 🚗


۱۸ آذر ۱۳۹۹ / ۱۱:۵۵:۳۹
۳۹


بازی چراغ راهنمایی و رانندگی پدر پسری

در این بازی که توسط مربیان پایه طراحی شد، متربیان عزیزمان به همراه پدر در یک مسیر خیابانی با تقاطع های مختلف، به بازی مشغول می شوند.

ابزار آن شامل، نقشه ی بازی که در اختیار والدین بزرگوار قرار گرفت؛ سه کاغذ دایره ای در کنار صفحه به رنگ های سبز و سفید و قرمز و تاس و دو مهره است.

روش بازی:

هر کس به نوبت تاس می اندازد و با آوردن شش به بازی وارد می شود. پس از آن در جریان بازی اگر به چراغ های راهنمایی در نقشه برسند، از چراغ هایی که به پشت کنار نقشه ی بازی هستند استفاده کرده و یکی را به تصادف انتخاب می کنند.

اگر سبز بود به مسیر خود ادامه می دهند؛ اگر زرد آمد به جهت احتیاط، دو تا از عدد تاس کم می کنند و اگر قرمز آمد، پشت چراغ می ایستند.

بازیکنان می بایست تلاش کنند تا خود را سریع تر به انتهای مسیر برسانند.

 

این برنامه به جهت آشنایی با چراغ های راهنمایی و رانندگی در کتاب علوم برای متربیان عزیزمان طراحی گردید.چندرسانه‌ای :برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.