مروری بر روند کلاس آنلاین


۲۵ دی ۱۳۹۹ / ۱۷:۰۱:۵۲
۱۷۸


نگاهی کوتاه به روند کلاس آنلاین در طی مدتی که گذشت کلاس های آنلاین متفاوت با روند ها و برنامه های مختلف در بستر مجازی مدرسه تشکیل شد از جمله کلاس های فارسی ، ریاضی ، علوم و پژوهش و ...  

نگاهی کوتاه به روند کلاس آنلاین
در طی مدتی که گذشت کلاس های آنلاین متفاوت با روند ها و برنامه های مختلف در بستر مجازی مدرسه تشکیل شد از جمله کلاس های فارسی ، ریاضی ، علوم و پژوهش و ...

در تمامی این کلاس ها تلاش بر این بود که متربیان خود بتوانند رفتار خود در کلاس آنلاین را کنترل کنند و خود ناظر بر اعمال خود باشند و مربی کمترین تذکر را بدهد.

روند علوم پژوهش کلاس آنلاین در قالب های تصویر خوانی ، کتاب خوانی ، ارائه مطلب توسط مربی و پرسش و پاسخ کلاسی شکل گرفت و در موردی راستی آزمایی صحبت مربی در قالب آزمایش به دانش آموزان سپرده شد. و این روند به ارائه پژوهش آزاد توسط دانش آموزان رسید.

در کلاس های فارسی و ریاضی بیشترین تلاش بر شکل گیری تعامل بین مربی و دانش آموز و دانش آموزان با یک دیگر بود که تا حد بسیار خوبی پیشرفت داشته ، به طوری که در کلاس های ریاضی که به منظور مرور صفحات انجام شده تشکیل می‌شود ، وظیفه ارائه مطلب و توضیح آن در مرحله اول به عهده خود دانش‌آموزان است.

کلاس آنلاین اجتماعی بر پایه گفت و شنود بین مربی و متربیان تشکیل شده و به بررسی مباحث کتاب پرداخته شد و نتیجه آن عمق بیشتر و کیفیت بهتر مطالب مطرح شده بود به طوری که اطلاعات کتاب به پیش پا افتاده ترین اطلاعات تبدیل شد زیرا مطالب عنوان شده توسط خود دانش آموزان از عمق و کیفیت بیشتری برخوردار بود.

در این میان به جهت برقراری تعامل بیشتر ، پیشرفت روند تربیتی ، پیشرفت روند درک و همچنین شادابی و نشاط کلاس ، کلاس هایی برای تماشای انیمیشن و مباحثه پیرامون آن تشکیل شد که در آن هر دانش آموز درک خود از داستان را بیان می‌کرد و از دیدگاه خود دفاع می‌کرد.

از جمله پیشرفت هایی که در روند کلاس‌های آنلاین نباید نادیده گرفته شود این است که به صورت پله ای و با توجه به سطح خودآگاهی و رفتار دانش آموزان هر کلاس ، میزان اختیار و آزادی دانش آموزان بیشتر و بیشتر می‌شود.

 

به امید پیشرفت مضاعف در روند برگزاری کلاس هاچندرسانه‌ای :برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.