رویدادهای مدرسه

راهنمای ثبت نام


خلاصه :

راهنمای ثبت نام در پایگاه تابستانی ۱۴۰۰

سلام

‼ ثبت نام در این دوره ((حتما)) با کد ملی خود دانش آموز صورت پذیرد.

💡 به جهت سهولت در انجام ثبت نام ، به فیلم مراحل ثبت نام که در ادامه آمده مراجعه شود . . .

دلتودلم نیست لطفا زود برگزار کنید

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران