معرفی

افزایش

💡 آگاهی

بهترین راه کار


خلاصه :

اگر با مشکل دیکته نویسی یک دانش آموز مواجه شوید، چه می کنید؟!  

دانش آموزان زیادی وجود دارند که در نوشتن دقت دچار مشکل می شوند..
معمولا والدین و معلمان، چاره را در نوشتن مکرر می بینند...

 

اگر با مشکل دیکته نویسی یک دانش آموز مواجه شوید، چه می کنید؟!
آیا تکرار و تمرین نوشتن را بیشتر می کنید؟!!

 

باید گفت که غلط های دیکته نویسی همه از یک نوع نیستند، و نیاز به طبقه بندی دارند.

پس لازم است برای هر کدام از غلط ها، راهکاری خاص و مختص آن غلط ارائه کرد.

به عنوان مثال اگر غلط نوشته شده، از جنس پرت شدن دقت و تمرکز باشد؛ راه حل استمرار بر نوشتن نیست.

همچنین مشکلات برآمده از ضعف حافظه دیداری، با آموزش بیشتر حل نمی شود.

 

 

از انواع غلط های املایی پر تکرار، می توان موارد زیر را نام برد:

حافظه ی دیداری،
حافظی شنیداری،
حساسیت شنیداری،
وارونه نویسی،
قرینه نویسی،
دقت و تمرکز،
نکات آموزشی و ...

 

 

مطالب نوشته شده بر گرفته از کتاب درمان مشکلات دیکته نویسی دکتر تبریزیان بوده و پیشنهاد می شود تا اولیای گرامی برای آگاهی بیشتر، این کتاب را مطالعه فرمایند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران