یک روز در کنار بانوان قدرتمند آتش نشانی

عکس یادگاری


۱۹ اسفند ۱۳۹۶ / ۱۶:۱۲:۵۴
۸
۰


زحمت فراوان آتش نشان ها

عزیزای پایه اول ،برای تشکر کردن از آتش نشان ها به محل کارشان رفته و هرکدام به نحوی از آنها تشکر کردند.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.