بخش رویدادهای مدرسه

تصاویر منتخب کاربران


مامانامون کلی خوشحال شدن

برای مامانا سرود خوندیم و بهشون تبریک گفتیم

همه با هم دعای سفره خوندیم!

از خانم برای خرید وسایل هدیه مون کمک گرفتیم

با خانم رفتیم خرید