پارک دلفین ها

دلفیناریوم برج میلاد


۱۹ فروردین ۱۳۹۷ / ۱۶:۰۱:۲۷
۴۱۴


پارک دلفین هادرشهرتهران درکناربرج میلاد قراردارد. دراین جا۲دلفین به به نام آلفا وکاسیا ویک شیردریایی به نام شیرو  نمایش های جذابی اجرا می کنند. 

دلفین کاسیا 10 ساله و آلفا 3سال دارند.و شیرو 4 ساله است.

بیشتر کارها را کاسیا انجام میداد.دلفین ها با دستور مربی شان از آب بیرون می پریدند و از حلقه عبور میکردند.

خارج از آب میچرخیدند. مربی خود را سوار کرده و روی سکو پرتاب می کردند. 

آواز میخواندند.

مربی توپ را داخل آب پرت میکرد وآنها توپ رامی آوردند.

وحرکات نمایشی جالب دیگر و...

برچسب‌های این مطلب:

عید نوروزبرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.