پایه چهارم

لذت علوم با طعم آزمایش


۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ / ۱۶:۰۱:۴۴
۳۹
۰

گزارشی از فعالیت های درسی درس علوم  پایه چهارم

ایجاد زمینه تجربه فردی و فهم مطلبی درباره مبحثی علمی ، از روش های متمایز میزان نسبت به سیستم های آموزشی دیگر است که دانش آموزان در این روش ، با آزمایش و انجام فعالیت ها بصورت مشارکت گروهی ، علاوه بر چشیدن لذت درس خواندن و یادگیری کاربردی مباحث کتاب علوم در فضای شادابی و نشاط ، از مهارت های کار گروهی و همدلی و تقسیم وظیفه بهره مند می شوند. همچنین پیرامون گفت و گویی که میان خود دانش آموزان صورت می گیرد فضای علمی در زبان رده سنی میان خودشان به گردش قرار می گیرد.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.