بازی و شادی و هیجان

زنگ بازی


۰۱ بهمن ۱۳۹۷ / ۱۵:۰۱:۵۴
۲۳
۰


🏐🎯🏐بازی و شادی و هیجان .....

در این زنگ بچه ها در مرحله اول به صورت ایستاده و درمرحله دوم به صورت نشسته بازی می کردند . که بچه ها باید بتوانند توب را در عرض چند ثانیه به نفر بعدی بدون اینکه توپ روی زمین بی افتد به نفر بعد انتقال دهند . 

هدف شادابی ونشاط 

فعالیت گروهی

دقت و تمرکز 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.