رویدادهای مدرسه

فعالیتهای فوق برنامه

این قسمت انیمیشن


خلاصه :

بخش انیمیشن .....

گزارش فعالیت های فوق برنامه در  تاریخ دوم بهمن ماه ۹۷ 

این قسمت بخش انیمیشن ساختمان گلها و  گفتگو در مورد مفاهیم مطرح شده در کارتون مثل خود خواهی ، عجله ، حجاب داخل وخارج منزل " و نقاشی در مورد داستان انیمیشن دیده شده . 

هدف از برپایی برنامه فوق برنامه به هدف ایجاد انگیزه و جلوگیری از رخوت و سستی در پیشرفت آموزشی متربیان . 

با ما همراه باشید 

۵ سال پیش
فعالیت فوق برنامه ،در واقع برنامه تشویقی تدارک دیده شده برای متربیانی است که در هر تایم آموزشی، انتظار مربی را از لحاظ کیفی و کمی پیشرفت دروس برآورده کرده باشند.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران