سواد مالی

بشتابید بشتابید خبر داغ نان داغ


۱۱ بهمن ۱۳۹۷ / ۱۷:۰۱:۲۹
۱۱۱
۴


یک صبحانه متفاوت .....

در تاریخ 10بهمن 97 بچه های مدرسه رافعه صبحانه ای متفاوت تر از هرروز میل کردند حالا چرا ؟ به ادامه گزارش توجه فرمایید ....

صبحانه ای با خرید خودشان از نان داغ و تازه گرفته تا خوراکی های مفید وسودمند برای صرف صبحانه که شامل : نان سنگک تازه . خامه . کره . پنیر . خامه عسلی . خامه شکلاتی . شیر . شیرکاکائو و ..... با دستان کوچک خودشان تهیه کردند تا هم قدر زحمت پدر و مادر برای تهیه وسایل اولیه صبحانه رابدانند و در مرحله بعد با هزینه و پول خوراکی ها آشنا شوند و ارزش پولها را بدانند . 

در ابتدای این سفر جذاب وپراز خوراکی بچه هارا با شکل پولها و ارزش هریک از آنها آشنا کردیم و بنابه پایه تحصیلی توضیحاتی اضافه تر به آنها دادیم به طور مثال برای پایه پیش دبستان و اول هدف آشنایی بچه ها با شکل پولها و ارزش مالی پولها بود ودر پایه های بالاتر علاوه برآشنایی باپول هدف تقویت جمع وتفریق و اینکه به طور مثال 10000تومان از چند تا 5000 تومان تشکیل میشود و مانند اینها ... 

بعد از آشنایی با پولها بچه ها به ترتیب به سمت سوپر مارکت حرکت کردند و در آنجا وسایلی که برا ی صرف صبحانه احتیاج داشتند تهیه کرده و هم خودشان با نظارت یکی از مربیان پول آنها راحساب میکرد وبه آقای مغازه دار می داد در مرحله بعد بهقسمت داغ اردو میرسیم . تهیه یک نان داغ برای یک صبحانه ی متفاوت . بچه ها به سمت نانوایی حرکت کرده ودر صف نانوایی قرار میگرفتند تا نوبتشان شود وبعد نان خود را تهیه کرده ومنتظر دوستانشان می ماندند . و در آخر همه باهم به پارک نزدیک مدرسه حرکت کردیم ودر آنجا بچه ها باهم صبحانه میل کردند و بعداز صرف صبحانه شروع به بازی وشادی کردندو یک روز پراز خاطره را برای خود رقم زدند . 

اهداف :

1- سواد مالی (آشنایی با پول رایج مملکت و ارزش هر یک )

2- اصل ایجاد شناخت 

3- اصل کارگروهی 

4- اصل رسالت آموختن مهارت های زندگی 

5- اصل شادابی ونشاط 

6- بازی و سرگرمی 

7-همکاری و روابط اجتماعی 

8- ایجاد و افزایش اعتماد به نفس .......

9- ایجاد حس مادر بودن برای بچه های چهارم  

 

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.