رویدادهای مدرسه

پیش دبستان میزبان اندیشه

لوحه نویسی


خلاصه :

من در این هفته با شکل ها و اعدادوشغل هایی آشنا شدم

متربیان با رنگ آمیزی و حل کردن لوحه هایی با موضوع مشاغل واعداد ریاضی

و تمرکز دقت علومی را کسب کردند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران