رویدادهای مدرسه

🌟ماشین بادکنکـی🌟


خلاصه :

مسابقه بزرگ ماشین بادکنکی در محل کلاس دوم برگــزار شد.😍  

با توجه به فرا رسیدن تقویم آموزشی درس علوم و فصل 7(اگر تمام شود)  فعالیتی طراحی و اجرا شد تا متربیان پایه علاوه بر بازی کردن در کنار دوستان خود ،مفاهیم این درس را با شادابی و نشاط فرا بگیرند.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران