آزمایش علوم در پایه سوم


۲۱ اسفند ۱۳۹۸ / ۱۴:۰۱:۲۵
۷۱۴


آزمایش علوم

آزمایش علوم
۱-تصفیه آب گل آلود با کمک ستون حاوی سنگ ریزه،ماسه و شن
۲-آزمایش ساخت ابر به وسیله تکه های یخ و پارچ پر از آب داغ و تجمع بخار به صورت ابر

۳-آزمایش خاک رس و خاک ماسه ای و تشخیص نفوذ پذیری آب در این دو خاک،تفاوت خاک ها با هم


۴-آزمایش با آینه فرورفته و برآمده و چگونگی اجسام در این آینه ها براساس  نوع فاصله 

۵-آزمایش میعان با آب داغ و سرد کردن بخار و تبدیل به قطرات آب 

برچسب‌های این مطلب:

اخبار و رویدادهابرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.