رویدادهای مدرسه

گزارش تابستانه⛱️


خلاصه :

گزارش شماره ۲

*در زمین بگردید و بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده است؟*
کودکان در گذشته تحرک و تجربه آموزی بیشتری از طبیعت داشتند و دنیای وافعی آنها طبیعت و نشانه های آن اعم از خاک، آب، باد، موجود زنده و درختان ملموس بود. اما کودکان امروزی محدود شده اند به قاب تصاویر مجازی که امکان تجربه و کسب خاطرات ماندگار را نمی دهند. تجربه های ساده ای مانند خاک بازی و گرفتن پروانه ها و دویدن در فضای طبیعت کمی دور از دسترس شده است و متاسفانه در نسل جدید مفهوم بازی و سرگرمی به شکل تاسف آوری تغییر کرده است.برنامه های تلویزیونی و بازی های کامپیوتری و موبایل ، لذت کشف طبیعت را از کودکان سلب کرده اند، مدارس با کلاس های فوق برنامه خود فرصت اندکی برای کودکان و نوجوانان باقی می گذارید. به همین دلیلحس جدایی از طبیعت به طور بنیادی در کودکان اثر می گذارد و به سلامتی جسمی و ذهنی آن ها آسیب می رساند. لمس نکردن طبیعت در کودکان امروزی بحرانی است که باید آن را جدی گرفت زیرا دور نگهداشتن کودکان از طبیعت باعث اختلال رفتاری زیادی در آنها می شود. 
علاوه بر لزوم انس کودکان با طبیعت نیازمند مهارت های اکتسابی موجود در محیط های اجتماعی دور از والدین نیز هستند.
آنچه در سفرهای علمی گذشت سعی بر تجربه گری بچه ها و کسب مهارت ساده و پیچیده در ذیل انس با طبیعت اتفاق افتاد.
مهارت های از جمله:
۱-آشنایی و انس با سوره ها متناسب با هر سفر.
۲-چگونگی تعامل با دوستان و نحوه حل چالش های پیش آمده.
۳-آموزش استفاده از وسیله نقلیه عمومی و قوانین آن.
۴-آشنایی با قوانین محیط های اجتماعی گوناگون از جمله: موزه، کارخانه ها، طبیعت، کارگاه و زیارتگاه.
۵-مهارت آماده سازی میان وعده های ساده.
۶-ارتقای حس مسئولیت پذیری به وسایل خود و محیط پیرامون. 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران